BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 870/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2005r.
 

w sprawie: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ przetarg na wykonanie modernizacji w/w obiektu został unieważniony.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-16 12:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8372
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05