BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 869/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2005r.


w sprawie: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Pl. Przemysława 9.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

§ 1.Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach  Pl. Przemysława 9 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Środki przewidziane na realizację zadania:
WPI, nr zadania: VII, Dział 900, Rozdz. 90011-574.615 zł

Dział 854, Rozdz. 85403-150.000 zł

Środki do pozyskania ZPORR, Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa-1.723.846 zł.

Projekt DW-I-3-3046/237/2004 nie został wybrany do dofinansowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póxn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubińsk

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-21 10:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 12:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8340
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35