BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 877/05

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2005r.


w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:
 

§ 1.Przyznaje się z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki finansowe na dofinansowanie kosztów odbioru i utylizacji padłych zwierząt gminom powiatu poznańskiego w wysokości równej wykorzystaniu takiego dofinansowania w roku 2004 zwiększonego o 20%. Zestawienie kwot dofinansowań przyznanych poszczególnym gminom przedstawia się następująco:

 

1Buk                                6 730

2. Czerwonak                      1 370

3. Dopiewo                          3 790

4. Kleszczewo                      1 130

5. Komorniki                        1 940

6. Kostrzyn                          1 990

7. Kórnik                             4 380

8. Luboń                                300

9. Mosina                            8 410

10. Murowana Goślina          1 430

11. Pobiedziska                   4 030

12. Puszczykowo                    300

13. Rokietnica                        470

14. Stęszew                        2 670

15. Suchym Las                     620

16. Swarzędz                      3 040

17. Tarnowo Podgórne         4 650


RAZEM                              47 250
 

§ 2. Udział środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może  maksymalnie wynosić 90% ogólnych kosztów utylizacji padłych zwierząt.
 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta -Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Finansowanie przez Powiat Poznański znaczącej części kosztów utylizacji padłych zwierząt spowodowało, że znacznie zmalało na terenie powiatu poznańskiego zanieczyszczanie

środowiska padliną. Potrzeby w zakresie utylizacji padliny bardzo różnie kształtują się w poszczególnych gminach. Postanowiono przyznać gminom dotacje w wysokości wyliczonej następująco: wysokość wykorzystanej dotacji w 2004 r. + 20% (zaokrąglone do pełnych 10 zł).
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-25 12:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 13:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8349
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-26 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56