BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 886/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.

 

w sprawie: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 3 oferty:
 

Nr oferty

nazwa

Cena brutto

1.

POŁYSK

105.190,84

2.

PEWNOSC

108.811,80

3.

MEDUZA

117.105,36

 

W ofercie m 1 nie ujęto w cenie za całość przedmiotu zamówienia kwoty za konwój wartości pieniężnych - ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. jako niezgodną z SIWZ.

W ofercie m 2 skalkulowano konwój wartości pieniężnych w ilości 252 dni (powinno 254 dni) - ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. jako niezgodną z siwz.

Do oferty m 3 nie dołączono zaświadczenia z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p - wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 u.p.z.p.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p., ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-10 10:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:29

« wstecz

Banery