BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 889/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.       
 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:


§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Poznańskiego.

§ 2.  Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Tomasz Grudziak;

3) Anna Matuszak;

4) Marta Banaszewska;

5) Adam Habryło.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-14 15:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:37

« wstecz

Banery