BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 892/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.
 

w sprawie: wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów kajakowych zawodników UKS ZALEW - JERZYKOWO na Jez. Kowalskie.
 

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592z późn. zmianami) oraz § 5 uchwały Nr IX/68/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zezwala się Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu ZALEW - JERZYKOWO na korzystanie z łodzi motorowej na Jez. Kowalskie - do asekuracji zawodników podczas treningów kajakowych.
 

§ 2. Powyższe zezwolenie wydaje się na okres od 21 lutego 2005 r. do 30 listopada 2005 r., w godzinach od 16.00 do 18.00.
 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Uczniowski Klub Sportowy "ZALEW" w Jerzykowie od kilku lat prowadzi treningi kajakowe na Jez. Kowalskie. Zajęcia odbywają się codziennie po dwie godziny w okresie, kiedy jezioro jest wolne od lodu (od marca do listopada każdego roku). Dla zapewnienia bezpieczeństwa trenującym dzieciom niezbędne jest używanie asekuracyjnej łodzi motorowej.

W czerwcu 1999 r. Rada Powiatu Poznańskiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego. Powyższym zakazem zostało objęte również Jez. Kowalskie. W następstwie zmiany przepisów z zakresu ochrony środowiska, Rada Powiatu Poznańskiego w czerwcu 2003 r. podjęła kolejną uchwałę o wprowadzeniu zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego.

W latach 2000-2004 organy Powiatu Poznańskiego wydawały Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "ZALEW" zezwolenia na używanie motorówki do asekuracji zawodników podczas treningów kajakowych.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-15 08:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:42

« wstecz

Banery