BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA NR 895/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.
 

w sprawie: pokrycia kosztów udziału reprezentacji powiatu poznańskiego w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5"-w wysokości do 10.000 zł.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142  poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia,  co następuje:

§ 1. Przyznaje się kwotę do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów udziału reprezentacji powiatu poznańskiego w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5".


§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75019) budżetu powiatu.


§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Rady.

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
W dniach 1-3 kwietnia 2005 r. w Wolsztynie, Belęcinie i Buczu odbędą się VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5". Impreza ma na celu promowanie rywalizacji sportowej wśród radnych, integrację radnych w ramach struktur samorządowych oraz wymianę doświadczeń sportowych na płaszczyźnie międzynarodowej. Występ reprezentacji powiatu poznańskiego wiąże się również z promocją powiatu.

Kwota wymieniona w uchwale przeznaczona zostanie na zakup strojów oraz sprzętu sportowego, wpisowego za udział w turnieju, pokrycia kosztów przejazdu, noclegów, wyżywienia oraz ubezpieczenia reprezentacji.

Zakupione stroje oraz sprzęt sportowy mogą być wykorzystane w przyszłości na innych tego rodzaju imprezach.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty do 10.000 zł na pokrycie kosztó udziału reprezentacji powiatu poznańskiego w VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej "5" jest uzasadnione.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-30 13:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:48

« wstecz

Banery