BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 891/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005r.

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego.
 

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Adam Habryło.

3) Anna Matuszak

4) Monika Matelska

5) Maria Lipska
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-13 08:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 08:40

« wstecz

Banery