BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 905/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 marca 2005r. 

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Uchwała Nr 906/05
Zarządu Powiatu Poznańskiegoz
dnia 8 marca 2005r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 907/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 marca 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród w I Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej.
Uchwała Nr 908/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 marca 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w części I na skład, łamanie i druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego.

Banery