BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 911/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów przygotowania dwóch spotkań artystycznych pn. "Mimo wszystko miłość" dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie oraz Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Uchwała Nr 912/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów nagród książkowych dla wyróżnionych uczestników 50 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Uchwała Nr 913/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 914/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań Powiatu Poznańskiego w dziedzinie oświaty przez organizacje pozarządowe, podmioty , o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-21 13:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-06 09:21
Uchwała Nr 915/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
Załącznik do Uchwały Nr 915/05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-24 10:22
Uchwała Nr 916/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę napoi dla potrzeb Starostwa i Rady Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 917 /2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 marca 2005r.

w sprawie:
dofinansowanie kosztów dokształcania nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu w 2005 roku.
Uchwała Nr 918/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14.03.2005r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na skład, łamanie i druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego.
2. Zatwierdzenie siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Załącznik do Uchwały Nr 918/2005
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-03-24 09:35

Banery