BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 927/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2005r.

 

 

w sprawie: ufundowania nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Mól książkowy".

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2, art. 32 ust. 2 okt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 600 zł (słownie: sześćset złotych) na ufundowanie nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Mól ksiązkowy".

2. Konkurs odbędzie się w dniu 19 maja 2005 roku w Murowanej Goślinie.


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel okreslony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 921 (92195)-kultura.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Powiatowy Konkurs Czytelniczy "Mól książkowy" orgaznizowany jest już po raz trzeci. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się w dniu 19.05.2005 roku w Gimnazjum Nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie, a weźmie w niej udział 70 uczniów i 35 opiekunów z terenu Powiatu Poznańskiego.

Konkurs ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do poznania naowych pozycji czytelniczych spoza kanonu lektur. Wielką atrakcję stanowią spotkania z "człowiekiem pióra".

Ufundowane przez Powiat Poznański nagród książkowych na ten cel jest dowodem na aktywne uczestnictwo władz samorządowych w wychowaniu młodzieży przez sztukę.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-29 10:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-16 12:32

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9810
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-04-27 14:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46