BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 926/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2005r.

 

 

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno _ kartograficznych związanych z: opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gmin:

- zadanie nr 1:

Gmina: Kórnik Obręb: Żerniki; Gmina: Pobiedziska Obręby: Biskupice i Jerzykowo ;Gmina: Swarzędz Obręby: Garby, Bogucin, Gortatowo, Gruszczyn, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, Puszczykowo Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Uzarzewo, Uzarzewo Katarzynki, Wierzenica, Wierzonka, Paczkowo, Zalasewo.

- zadanie nr 2:

Gmina: Stęszew Obręby: Będlewo, Dębienko, Drożdżyce, Jeziorki, Krąpiewo, Łódź, Mirosławki, Modrze, Piekary, Rybojedzko, Sapowice, Skrzynki, Słupia, Srocko Małe, Strykowo, Tomice, Tomiczki, Trzebaw, Witobel, Wronczyn, Zamysłowo.

- zadanie nr 3:

Gmina: Tamowo Podgórne Obręby: Batorowo, Ceradz Kościelny, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko (część), Ottawo, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tamowo Podgórne, Wysogotowo.

- zadanie nr 4:

Gmina: Rokietnica Obręby: Bytkowo, Cerekwica, Kiekrz, Kobylnica, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie, Przybroda, Rokietnica, Rostworowo, Sobota, Żydowo.

- zadanie nr 5:

Gmina: Suchy Las Obręby: Biedrusko, Chludowo, Suchy Las, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki.(powiat poznański, województwo wielkopolskie)

2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.

3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm. - Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 200, poz. 1688 z 2002 r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r., Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r., Dz. U. Nr

153, poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055 z 2004 r.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala co następuje:

 

§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno ­kartograficznych związanych z: opracowaniem bazy danych numerycznej, obiektowej mapy, ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych dla obrębów, które posiadają

opracowaną bazę danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gmin: : Kórnik, Pobiedziska, Swarzędz, Stęszew, Tamowo Podgórne, Rokietnica, Suchy Las (powiat poznański, województwo wielkopolskie) - dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań 5.

 

 

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie:

 

1. Włodzimierz Mączyński- przewodniczący komisji

2. Józef Karcz - członek komisji

3. Anna Matuszak - członek komisji

4. Barbara Piasecka - członek komisji

5. Anna Wojtkowiak -sekretarz komisji

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

 

W roku 2004 opracowano numeryczne obiektowe mapy ewidencyjne w zakresie granic działek ewidencyjnych. Obecnie niezbędne jest uzupełnienie' tych map użytkami, klasami, budynkami, czyli pełną treścią ewidencyjną.

 

Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku VAT)

 

Gmina

Nr

Ilość działek

Kwota netto

Kwota netto

Termin

 

zadania

 

(za jedną działkę)

= wartość

realizacji

 

 

 

 

szacunkowa

 

l. Kórnik

 

309

10,00 zł

3.090,00 zł

 

2. Pobiedziska

1

2472

10,00 zł

24.720,00 zł

30.12.2005

3. Swarzędz

9912

10,00 zł

99.120,00 zł

 

4. Stęszew

2

10332

10,00 zł

103.320,00 zł

30.12.2005

5. Tarnowo

3

16907

10,00 zł

169.070,00 zł

30.12.2005

Podgórne

 

 

 

 

 

6. Rokietnica

4

9443

10,00 zł

94.430,00 zł

28.02.2006

7. Suchy Las

5

9198

10,00 zł

91.980,00 zł

28.02.2006

 

 

 

Razem:

585.730,00 zł

 

 

W przypadku, jeżeli suma cen najkorzystniejszych ofert na poszczególne zadania przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, przyjęte zostaną do realizacji zamówienia jednostki ewidencyjne (zadania) o najniższych cenach (zgodnie z pkt. XIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-29 11:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-16 12:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11562
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-04-27 14:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17