BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 921/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2005r.

 

w sprawie:

uczestnictwa Powiatu Poznańskiego w charakterze Partnera w programie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2005. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01, Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 4500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na pokrycie kosztów przystpąpienia Powiatu Poznańskiego do programu "INVEST IN WIELKOPOLSKA".

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75095 administracji publicznej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W ramach działań promocyjnych Powiat Poznański przystąpi do programu "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2005, który dla lokalnych samorządów przygotowała Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu.

Jego celem jest promocja inwestycji regionalnych na najważniejszych imprezach targowych w Europie. W ramach proponowanych działań przewidziana jest reklama Powiatu Poznańskiego w katalogu ofert inwestycyjnych, prezentacja na stronie internetowej - www.wielkopolska-region.pl, prezentacja ofert dla przedsiębiorców zagranicznych na stronie - www.contactwielkopolska.pl oraz udział w wybranych imprezach typu konferencje i seminaria dla inwestorów, spotkania z partnerami zagranicznymi, giełdy kooperacyjne itp., na preferencyjnych warunkach.

Promocja ofert inwestycyjnych poznańskich gmin jest działaniem potrzebnym dla zwiększenia zainteresowania inwestorów, zaprezentowania potencjalnych możliwości i zwiększenia ilości kontaktów gospodarczych, korzystnych dla rozwoju Powiatu Poznańskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-30 08:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-16 12:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11538
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-04-27 14:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14