BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 920/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2005r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację konkursu fotograficznego "Wiosenne pejzaże". 
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01, Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji i zakup nagród w konkursie fotograficznym "Wiosenne pejzaże".

 

§ 2.Środki finansowe przeznaczone na cel określony §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75095 administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dnia 21 marca 2005 roku pod patronatem Starosty Poznańskiego ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny "Wiosenne pejzaże" mający na celu promowanie atrakcji turystycznych i przyrodniczych ziem Powiatu Poznańskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do młodzieży rozwijającej zainteresowania fotograficzne w gminnych ośrodkach kultury.

Nadesłane prace w przyszłości posłużą jako cenny materiał zdjęciowy w publikacjach z zakresu promocji Powiatu Poznańskiego. Zostaną także wykorzystane na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-03-30 11:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-06 13:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11564
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-04-27 14:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17