BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr  922/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2005r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 834/2005 w sprawie wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005.

 

Na podstawie art. 35c oraz art. 35f ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 111, poz. 973), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1970) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Paragraf 2 Uchwały Nr 834/2005 w sprawie wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005 otrzymuje brzmienie:

"Zakres tematyczny zadań audytowych do przeprowadzenia w 2005 r. obejmuje:

 

1) Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

2) Nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez ZDP z udziałem środków z Unii Europejskiej.

3) Nadzór nad gospodarką finansową Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej                                                                                "Lisówki".

4) System informacji wewnętrznej INTRANET i system komunikacji międzywydziałowej.

5) System udzielania zamówień publicznych."

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Z rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2005 wykreśla się zadanie pn. Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ­Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" z uwagi na brak ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital "Puszczykowo" w likwidacji.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-11 11:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-06 13:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11708
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-04-27 14:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-19 15:50