BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 925/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 21 marca 2005r.

 

W sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na:

1) przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) wspomaganego narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach;

2) dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD".

2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Powołania komisji przetargowej.

 


Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

 

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na:
1) przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) wspomaganego narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach;

2) dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD".

 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Małgorzata Radomska;

4) Joanna Mrowicka;

5) Marek Jóźwiak;

6) Piotr Springer;

7) Adam Habryło.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 15:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-20 09:28

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11536
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-04-27 14:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14