BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 943/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez organizację konkursu plastycznego "Moja gmina w Unii Europejskiej".
Uchwała Nr 945/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 120.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Uchwała Nr 946/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na skład, łamanie i druk Biuletynu Powiatu Poznańskiego.

 

Uchwała Nr 947/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych. 2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Uchwała Nr 948/1005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r.

w sprawie:
dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji Tyflopsychologów i Tyflopedagogów organizowanej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 949/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji festynu dla wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Uchwała Nr 950/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r. 

 w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez ufundowanie pucharu dla zwycięskiej szkoły biorącej udział w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Poznańskiego.

 

Uchwała Nr 951/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r.

 

w sprawie:
wyrażenia zgody na zlecenie montażu instalacji teletechnicznych w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 952/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania samochodu FIAT DOBLO 1,3 JTD zakupionego dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym zakupionego przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 953/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup pucharów dla uczestników Turnieju Koszykówki Dziewcząt WIOSNA 2005.

Banery