BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 950/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2005r.

 

 

w sprawie: promocji Powiatu Poznańskiego poprzez ufundowanie pucharu dla zwycięskiej szkoły biorącej udział w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01, Nr 142, poz. 1592)

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych brutto) na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez ufundowanie pucharu dla zwycięskiej szkoły biorącej udział w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Komitet Organizacyjny w skład, którego wchodzą przedstawiciele policji, WORD, PCK i PZM.

2. Turniej odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2005 roku w Poznaniu.

 


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75095 administracji

publicznej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 17 marca 2005 roku Polski Związek Motorowy poinformował o organizowanym XXVIII Oggólnopolskim Turniejem Bepieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem turnieju jest popularyzcja wśród młodzieży szkolnej Powiatu Poznańskiego znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, a także propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego. Turniej ma także służyć poszerzeniu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej jest doskonałą okazją do promowania Powiatu Poznańskiego poprzez propagowanie idei bezpieczeństwa na drodze.

XXVIII Ogólnopolskim Turniejem Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2005 r., w Gimnazjum nr 62 w Poznaniu z udziałem szkół Powiatu Poznańskiego.

Patronat honorowy nad turniejem objął Starosta Poznański p. Jan Grabkowski.

W związku z powyższym, ufundowanie pucharu dla zwycięskiej szkoły biorącej udział w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 08:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7101
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-05 15:32