BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 949/2005

 

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie  organizacji festynu dla wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 0/100) na dofinansowanie organizacji festynu dla wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie pod hasłem "Żyjmy zdrowo".

 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 851 (rozdział 85149) budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Pismem z dnia 15.03.2005 r. zwrócił się do Starosty Poznańskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu z prośbą o wsparcie organizacji festynu pod hasłem "Żyjmy zdrowo". Celem festynu będzie pogłębianie wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych, wyrobienie wśród dzieci i młodzieży  nawyków mających na celu dbanie o własne zdrowie oraz kształtowanie prawidłowych postaw wobec zdrowia własnego i innych.

Festyn będzie adresowany przede wszystkim do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił wesprzeć organizację ww. festynu kwotą 2000 zł. Środki będą wydatkowane z rozdziału 85149 "Programy polityki zdrowotnej".

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-04 12:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7110
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 12:13