BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 947/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia II przetargu ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.

2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  2001 r, Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 37 ust. 4, art. 39 ust. 1, art. 40ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254) w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r.

Zarządu uchwała, co następuje:

 

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić II przetarg pisemny ograniczony na:

"najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych".

2. Przedmiotem najmu są lokale użytkowe określone w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały".

 

§ 2. 1. II  przetrag pisemny ograniczony przeprowadza się w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi dla lokali użytkowych 26 zł+podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.

 

§ 3. II  przetrag na najem lokali użytkowych odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 4. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 Uchwały powołuje się Komisję Przetragową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

1. Maria Pawlicka-Przewodnicząca Komisji;

2. przedstawiciel Wydziału Finansów;

3. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów;

4. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów;

5. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów;.

§ 5. Regulamin przetargu, w którym w szczególności został okreslony zakres zadań Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2005 r.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia ogłosić II pisemny przetarg ograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Słowackiego 8, stanowiący własność Powiatu Poznańskiego w związaku z faktem, że lokale użytkowe zgłoszone do przedmiotowego przetargu nie zostały zagospodarownae w ramach I przetargu:

Na mocy niniejszej Uchwały Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia oddać w najem następujące lokale użytkowe'

1. lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 25,90 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 60)

2. lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 10,71 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 206),

3. lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 24,61 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 237),

4. lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 39,58 położony na III piętrze (pomieszczenia nr 338, 339)

Lokale użytkowe, o których mowa powyżej przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

a) oferowana wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, przy założeniu, żę minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi dla lokali użytkowych-26 zł+podatekod towarów i usług VAT w wysokości 22%,

b) warunki dodatkowe: rodzaj świadczonych usług medycznych/paramedycznych, które zamierza świadczyć w danym lokalu użytkowym Oferent-preferowane oferty, które rozszerzają zakres dotychczas świadczonych usług medycznych/paramedycznych w budynku,

Do uchwały dołączono:

-wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem, usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego)-załącznik nr 1,

-projekt ogłoszenia w sprawie przedmiotowego pzretargu. Przedmiotowe ogłoszenie powinno zostać umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego-załącznik nr 2,

-regulamin przetargu-załącznik nr 3,

-informacja o wykazie,  która powinna zostać zamieszczona w jednym z lokalnych dzienników (np. Głosie Wlkp., Gazecie WYborczej-we wtorkowym dodatku "Komunikaty" lub środowym dodatku "Nieruchomości")-załącznik nr 4.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2005-06-21 09:32
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6119
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 09:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-20 16:33