BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 935/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej
z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
Uchwała Nr 936/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia Projektu pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".
Uchwała Nr 937/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1
w Swarzędzu.
Uchwała Nr 938/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 939/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r. 

w sprawie:
zlecenia firmie DGA opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013.
Uchwała Nr 940/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r. 

w sprawie:
ufundowania nagród dla finalistów V Międzynarodowego Konkursu Gwary Poznańskiej "Jezdym Poznańsko Pyra".
Uchwała Nr 941/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 marca 2005r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników Finału IV edycji rozgrywek Amatorskiej Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Pobiedziskach.

Banery