BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 940/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2005r.

 

 

w sprawie: ufundowania nagród dla finalistów V Międzynarodowego Konkursu Gwary Poznańskiej "Jezdym Poznańsko Pyra".

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.) 

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na ufundowanie nagród dla finalistów V Międzynarodowego Konkursu Gwary Poznańskiej "Jezdym Poznańsko Pyra". 2. Konkurs odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2005 roku w Gimnazjum w Tulcach.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Finał Międzypowiatowy Konkursu Gwary Poznańskiej "Jezdym Poznańsko Pyra" organizowany jest juz po raz piąty w Zespole Szkół w Tulcach. Wystąpią w nim najlepsi uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych lub gminnych z powiatów: poznańskiego, wrzesińskiego, średzkiego oraz Poznania.

Konkurs ma na celu:

-upowszechnienie regionalnej odmiany języka,

-uświadomienie, że znajomość gwary służy budowaniu wspólnoty Wielkopolan, więzi międzypokoleniowej i zachowniu tradycji rodzinnych,

-uświadomienie młodzieży, że język narodowy ma dwie odmiany: ogólną i ludową,

-wzbudzenie szacunku dla gwary poznańskiej.

 

Z uwagi na powyższe proponuję podjęcie uchwały w sprawie zakupu nagród dla laureatów finału V Międzypowiatowego Konkursu Gwary Poznańskiej "Jezdym Poznańsko Pyra" w wysokości 1000 zł.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-18 11:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7001
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21