BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr 938/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 z dnia 29 marca 2005r.

 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej siwz.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2. Anna Matuszak;

3. Maria Pawlicka;

4. Romuald Najdek;

5. Adam Habryło.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-18 14:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 12:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7437
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-18 16:54