BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 935/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 marca 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r.

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. 1. Zatwierdza się wyniki przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.

2. Umowy najmu zostaną zawarte na poniżej wymienione lokale z następującymi podmiotami:
a) Darią Pośpieszyńską z siedzibą 61-680 Poznań, ul. Wiesiołkowska 50 -lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 61,07 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 55,56,65,66);

b) Michałem Ganią i Jerzym Szulczewskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą Ortex Poland S.C. z siedzibą 60-823 Poznań, ul. 1. Słowackiego 8 - lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 102,54 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 45,46,47,48) + pomieszczenia piwniczne o powierzchni 57,75 m 2 (pomieszczenie 0,12, 0,16, 0,18, 0,19) Łączna powierzchnia lokalu wynosi 160,29 m2;

c) Małgorzatą Ginter prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Ginter NZOZ Optimed Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową z siedzibą 60-823 Poznań, ul. 1. Słowackiego 8 - lokal użytkowy nr 7 (pomieszczenie socjalne-magazyn) o powierzchni użytkowej 1,72 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 257).
3. Umowy najmu z podmiotami, o których mowa ust. 2 Uchwały zostaną zawarte na czas nieoznaczony.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:
Powiat Poznański zaoferował do oddania w najem w przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych prowadzonym w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) 7 lokali użytkowych o różnych powierzchniach i położonych na różnych kondygnacjach w w/w budynku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 867/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2005 roku minimalna stawka czynszu za najem lokalu użytkowego ustalona została na poziomie 26 zł za 1 m2 + 22 % VAT. W przypadku pomieszczeń piwnicznych (dotyczy lokalu nr 3) została ustalona na poziomie 9,50 zł za 1 m2 + 22 % VAT.

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego złożono 5 ofert.

Jedna oferta została złożona na lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 61,07 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 55,56,65,66). Ofertę złożyła: Daria Pośpieszyńska z siedzibą 61-680 Poznań, ul. Wiesiołkowska 50. W/w podmiot zaoferował stawkę czynszu 27 zł + podatek VAT za 1 m2,

Dwie oferty zostały złożone na lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 102,54 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 45,46,47,48) + pomieszczenia piwniczne o powierzchni 57,75 m 2 (pomieszczenie 0,12, 0,16, 0,18, 0,19). Łączna powierzchnia lokalu wynosi 160,29 m2. Oferty złożyli:

- Michał Gania i Jerzy Szulczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ortex Poland s.C. z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8. - W/w podmiot zaoferował stawkę 31,50 zł + podatek VAT za 1 m2 lokalu użytkowego, za pomieszczenia piwniczne 9,70 zł za 1 m2.Łącznie zaproponowana wysokość miesięcznego czynszu za w/w lokal wynosi 3790,19 zł + VAT 22 %
- Katarzyna Kowalińska i Dariusz Borko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kon-Med s.C. z siedzibą 60-465 Poznań ul. Janiny Omańskowskiej 76. W/w podmiot zaoferował stawkę 30,50 zł + podatek VAT za 1 m2 lokalu użytkowego, za pomieszczenia piwniczne 10,00 zł za 1 m2. Łącznie zaproponowana wysokość miesięcznego czynszu za w/w lokal wynosi 3704,97 zł + VAT 22 %

Jedną ofertę złożono na lokal użytkowy nr 6 o powierzchni użytkowej 39,58 położony na III piętrze (pomieszczenie nr 338,339). Ofertę złożył: NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sp. z 0.0. z siedzibą 60-823 Poznań ul. J. Słowackiego 8. W/w podmiot zaoferował stawkę czynszu 26,01 zł + podatek VAT za 1 m2,

Jedną ofertę złożono na lokal użytkowy nr 7 (pomieszczenie socjalne-magazyn) o powierzchni użytkowej 1,72 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 257). Ofertę złożyła Małgorzata Ginter NZOZ Optimed Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8. W/w podmiot zaoferował stawkę czynszu za wskazany lokal w wysokości 26,60 zł + podatek VAT za 1 m2.

Zgodnie z powyższym na lokale użytkowe oznaczone:-

nr 1 o powierzchni użytkowej 25,90 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 60),

-   nr 4 o powierzchni użytkowej 10,71 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 206),

-   nr 5 o powierzchni użytkowej 24,61 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie  nr 237),nie zostały złożone oferty.

Po przeanalizowaniu przez Komisję Przetargową, powołaną Uchwałą Nr 867/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2005 roku (w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych lokali), złożonych ofert stwierdza się, że spośród 5 ofert 4 są ważne jedna jest nieważna ze względów formalnych (złożona na lokal nr 6 przez NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sp. z 0.0. z siedzibą 60-823 Poznań ul. J. Słowackiego 8).

W przypadku lokalu nr 3 na który złożono 2 oferty, oferta Michała Ganii i Jerzego Szulczewskiego prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Ortex Poland s.c. z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8 - uzyskała wyższą punktację (ze względu na wyższą stawkę czynszu zaproponowaną na przedmiotowy lokal - uwagi wyżej), niż oferta Katarzyny Kowalińskiej i Dariusza Borko prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Kon-Med s.C. z siedzibą 60-465 Poznań ul. Janiny Omańskowskiej 76.
 

Podstawą zatwierdzenia przedmiotowego przetargu jest protokół z postępowania przetargowego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Umowy najmu zostaną zawarte z następującymi podmiotami na poszczególne lokale:
- Darią Pośpieszyńską z siedzibą 61-680 Poznań, ul. Wiesiołkowska 50 -lokal nr 2

   -   Michałem Ganią i Jerzym Szulczewskim prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ortex Poland s.C. z   
  siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. Słowackiego 8.-lokal nr 3,

   -  Małgorzata Ginter NZOZ Optimed Poradnia Okulistyczna z Poradnią Jaskrową z siedzibą 60-823 Poznań, ul. J. 
  Słowackiego 8, - lokal nr 7.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 14:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-10 08:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8223
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-05-10 08:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-16 14:52