BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 904/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 2 marca 2005r. 


w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-04-13 09:46

Banery