BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 906/05

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 8 marca 2005r.


w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się, co następuje:
 

§ 1. Przyznaje się dla przeciwdziałania wściekliźnie kołom łowieckim działającym na terenie powiatu poznańskiego dotację na pokrycie części kosztów związanych z odstrzałem lisów i jenotów w wysokościach jak następuje:

 

Lp.

Koło

Wysokość dotacji [zł]

1

Koło Łowieckie Nr 13 "Lis"

2400

2

Koło Łowieckie Nr 20 "Dąbrowa"

580

3

Koło Łowieckie Nr 21 "Jawor"

800

4

Koło Łowieckie Nr 80 "Słonka"

700

5

Koło Łowieckie Nr 78 "Łoś"

2440

6

Koło Łowieckie Nr 2 "Ratusz"

2700

7

Koło Łowieckie Nr 14 "Leśnik"

1 300

8

Koło Łowieckie Nr 3 "Złota Kielnia"

1040

9

Koło Łowieckie Nr 73 "Kogut"

1400

10

Koło Łowieckie Nr 85 "Ryś"

800

11

Koło Łowieckie Nr 8 "Szarak"

1 500

12

Koło Łowieckie Nr 1 "Hubert"

1 000

RAZEM

16660

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Dotychczasowe dopłaty kołom myśliwskim do odstrzału lisów i jenotów przyniosły efekty polegające na zmniejszeniu populacji tych zwierząt i ograniczeniu występowania siedlisk wścieklizny. Jednakże w dalszym ciągu istnieje potrzeba kontynuacji tych działań.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-13 13:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 09:22

« wstecz

Banery