BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 933/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2005r.
 

w sprawie: Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy "POŁYSK" z siedzibą w Poznaniu ul. Czwartaków 25, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zaoferowała realizację zadania za cenę 98.014,80 zł brutto.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony osób imienia w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 5 ofert:

Nr

oferty

nazwa

Cena brutto/

12 m-cy

Ilość grup

interwencyjnych

Czas dojazdu grupy

interwencyjnej

1

POŁYSK

98.014,80 zł

15 szt.

4 minuty

2

SOLID

SECURITY

138.784,56 zł

10 szt.

5 minut (noc)

15 minut (dzień)

3

CERTUS

102.286,02 zł

4 sztuki

2 minuty

4

USI

93.420,48 zł

11 szt.

10 minut

5

PEWNOŚĆ

108.903,30 zł

4 sztuki

5 minut

 

Oferta nr 3 została wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 u.p.z.p. ponieważ do oferty nie załączono dokumentów dotyczących poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "zastrzeżone" osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p., ponieważ formularz ofertowy został sporządzony niezgodnie z siwz (podano czas przybycia grupy interwencyjnej w nocy i oddzielnie w ciągu dnia).

Na podstawie kryteriów wyboru ofert (cena 80 %, ilość grup - 10 %, czas dojazdu grupy - 10 %) wybrano ofertę nr 1.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-15 12:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-27 10:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2885
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-27 10:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-23 15:21