BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 Uchwała Nr 963/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z wdrożeniem Systemu Informacji Oświatowej.

Uchwała Nr 964/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
dofinansowania obchodów 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
Uchwała Nr 965/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 966/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
prezentacji Powiatu Poznańskiego w katalogu "Wielkopolska - wybrali jakość" cz. II.
Uchwała Nr 969/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 970/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 971/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
nieodpłatnego wynajęcia sali sesyjnej Fundacji kaliski Inkubator przedsiębiorczości-Wielkopolskie Euro Info Centrum.
Uchwała Nr 972/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez ufundowanie pucharów dla zwycięzców piątej edycji powiatowego programu edukacji komunikacyjnej" Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem"
Uchwała Nr 973/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Woźniakowi Wicestaroście Powiatu Poznańskiego do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr 974/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2005r. 

w  sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.

Banery