BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 977/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów transportu i wyżywienia zespołów muzycznych z terenu Powiatu Poznańskiego biorących udział w imprezie pn. "Majówka z Książką" w Poznaniu.
Uchwała Nr 979/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 1 500 zł na ufundowanie nagród rzeczowych dla finalistów konkursu plastycznego pt. "Woda - Bezpieczeństwo - Ja".
Uchwała Nr 981/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nie ograniczonego na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 będącym własnością Powiatu Poznańskiego - II etap.
2. Zatwierdzenia siwz.
3. Powołania komisji przetargowej.
Uchwała Nr 982/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 896/05 Zarząd Powiatu Poznańskiego z dnia 21.02.2005 r. w sprawie głoszenia konkursu na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym.
Uchwała Nr 983/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2005 .
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-05-02 11:21
Uchwała Nr 985/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty na wyposażenie stanowisk komputerowych.
Uchwała Nr 986/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów przejazdu Orkiestry Dętej ze Swarzędza na wielki zlot Chórów i Orkiestr z okazji 85 urodzin Jana Pawła II w Licheniu.
Uchwała Nr 987/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1.000 zł na promocję powiatu poprzez zakup nagród w międzyszkolnych rozgrywkach organizowanych w ramach Dnia Dziecka poprzez Parafialny Zespół Caritas przy Kościele p.w. M. Kolbe w Luboniu.
Uchwała Nr 988/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Henrykiem Boguszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą POŻ-CONSULTING Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych inż. Henryk Boguszewski z siedzibą 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 17A na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 990/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty 25.010,00 zł brutto ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego na reklamę Powiatu Poznańskiego podczas emisji audycji telewizyjnej, będącej rejestracją koncertu jubileuszowego Hanny Banaszak
z okazji 30-lecia pracy artystycznej.

Banery