BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 981/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2005r.
 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nie ograniczonego na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 będącym własnością Powiatu Poznańskiego - II etap. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 8 będącym własnością Powiatu Poznańskiego ­II etap.


§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Maria Pawlicka;

4) Romuald Najdek;

5) Adam Habryło.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-04-29 11:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8239
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:43