BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 983/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2005 .
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr VI/38/II/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych, zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego Nr XI/84/2003 z dnia 30 września 2003r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2005 w wysokości:

- 249 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,

-   81 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej dla dorosłych,

-   70 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

§ 2. Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2005 w wysokości 241 zł miesięcznie na jednego ucznia.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Na podstawie uchwały Rady Powiatu nr VI/38/IV2003 z dnia 25 marca 2003 r., w związku z ustawą o systemie oświaty z dnia 9 listopada 2000 r., od dnia l stycznia 2001 roku szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50% wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Internaty niepubliczne otrzymują z budżetu Powiatu dotację równą średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka internatu szkoły publicznej.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-05-02 11:12
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8490
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21