BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 977/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
25 kwietnia 2005r.

w sprawie: pokrycia kosztów transportu i wyżywienia zespołów muzycznych z terenu Powiatu Poznańskiego biorących udział w imprezie pn. "Majówka z Książką" w Poznaniu.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze. zm) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3.300 zł (słownie: trzytysiącetrzystazłotych) na pokrycie kosztów transportu i wyżywienia zespołów muzycznych z terenu Powiatu Poznańskiego biorących udział w "Majówce z książką" w Poznaniu. 2. Majówka odbędzie się w dniach od 1 - 3 maja 2005 roku w Poznaniu.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 921 (92195) - kultura.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W dniach od 1 - 3 maja 2005 "Dom Książki" S.A. w Poznaniu organizuje imprezę kulturalną pn. "Majówka z książką".

Podczas imprezy zaprezentują się następujące zespoły z terenu Powiatu Poznańskiego:

1. Zespół Pieśni i Tańca "Siekieracy" z Kostrzyna,

2. Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" z Pobiedzisk,

3. Ludowy Zespół Folklorystyczny "Lusowiacy" z Lusowa,

4. Młodzieżowa Kapela Dudziarska ze Stęszewa,

5. Muzyczny Zespół Dziecięcy ze Swarzędza.
 

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest wskazane i niezbędne. Wicestarosta Poznański
 

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-02 12:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8485
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49