BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 986/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów przejazdu Orkiestry Dętej ze Swarzędza na wielki zlot Chórów i Orkiestr z okazji 85 urodzin Jana Pawła II w Licheniu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.1-4, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 800 zł (słownie: osiemset złotych) na pokrycie kosztó transportu Orkiestry Dętej ze Swarzędza na wielki zlot Chórów i orkiestr z okazji 85 urodzin Jana Pawła II w Licheniu.2. Zlot odbędzie się w dniu 21 maja 2005 roku.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 921 (92195)-kultura.
 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 30 marca 2005 roku Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu zwróciło się z prośbą o pokrycie kosztów transportu Orkiestry na wielki zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu działa od 56 lat i jest obecnie najprężniej działającą orkiestrą w Powiecie Poznańskim.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-06 10:23
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 08:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9188
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:19