BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 988/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
25 kwietnia 2005r.


w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Henrykiem Boguszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą POŻ-CONSULTING Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych inż. Henryk Boguszewski z siedzibą 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 17A na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.


Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Henrykiem Boguszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą POŻ-CONSULTING Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych inż. Henryk Boguszewski z siedzibą 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 17A na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego.

2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 Uchwały otrzyma wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 3450,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt).

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 Uchwały została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

budynek położony w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, stanowiący własność Powiatu Poznańskiego przechodzi gruntowną modernizację. W latach 2002/2003 ocieplono ściany, wymieniono stolarkę budowlaną, zmodernizowano instalację c.o., a w latach 2002/2003 ocieplono ściany, wymieniono stolarkę budowlaną, zmodernizowano instalację c.o., a w latach 2004/2005 wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i hydrantową. W roku 2005 zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej i remont sanitariatów ogólnodostępnych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz zgodności z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności przepisami bezpieczeństwa pożarowego konieczne jest opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z określeniem ilości i rodzaju sprzętu gaśniczego, ustaleniem znaków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, określeniem podziału budynku na strefy, wydzieleniem przeciwpożarowym klatek schodowych wraz z ich oddymianiem. Wykonanie powyższych prac jest konieczne dla etapowego dostosowania budynku do obowiązujących standardów i przepisów.

W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie w/w opracowania Przedsiębiorcy Henrykowi Boguszewskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą POŻ-CONSULTING Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych inż. Henryk Boguszewski z siedzibą 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 17A w trybie art. 4 p. 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, 177 z późn. zm.). Wskazany Przedsiębiorca dokonał uzgodnień  w w/w zakresie projektów termomodernizacyjnych dla obiektów stanowiących własność Powiatu Poznańskiego oraz doradzał w zakresie przepisów ppoż. w trakcie prac remontowych. Przedsiębiorca wykonując powyższe usługi wykazał się solidnością, terminowością. Koszt w/w opracowania wynosi 3450,00 zł netto + 22% VAT.

Zlecenie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Powiatu Poznańskiego położonego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu zostanie wykonane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, 177, z późn. zm.).

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 14:26
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8484
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49