BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 975/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2005r. 

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 976/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2005r.

w sprawie:
Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: budowa Sali sportowej z zapleczem oraz urządzeniami sportowymi zewnętrznymi przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Banery