BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 991/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 maja 2005r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników Rajdu turystycznego pod hasłem "Studenci dzieciom".
Uchwała Nr 994/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 maja 2005r.

w sprawie:
zakupu drobnego sprzętu gospodarstwa domowego z przeznaczeniem na wsparcie Polskiego Związku Głuchych.
Uchwała Nr 995/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 maja 2005r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty na organizację Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego "Moja mama".

Banery