BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1011/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja  2005r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników XIII Międzynarodowego Wielkanocnego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców.
Uchwała Nr 1012/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja 2005r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników II Powiatowego Biegu Patrolowego.
Uchwała Nr 1013/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 921/05 z dnia 21 marca 2005r dotyczącej uczestnictwa Powiatu Poznańskiego w programie" INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2005.
Uchwała Nr 1014/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów przygotowania i wygłoszenia wykładu dotyczącego dawnej żeglugi spacerowej i turystycznej na Warcie, w granicach Powiatu Poznańskiego oraz opracowanie koncepcji imprezy nadwarciańskiej.
Uchwała Nr 1015/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja 2005r.
 
w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu
i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Rokietnicy.
Uchwała Nr 1016/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja 2005r.

w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1019/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 maja 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery