BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1012/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
16 maja 2005r.


w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników II Powiatowego Biegu Patrolowego.
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 600 zł (słownie: sześćsetzłotych) na zakup nagród dla uczestników II Powiatowego Biegu Patrolowego.
 

2. Powiatowy Bieg Patrolowy odbędzie się w dniu 17 września 2005 r. w parku im. Adolfa Bnińskiego w Gułtowach.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 926, rozdział 92605.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

 

Uzasadnienie:

W dniu 17 września 2005 roku w Gułtowach, odbędzie się II Powiatowy Bieg Patrolowy.­ Bieg Patrolowy odbędzie się w formie rywalizacji zespołowej tj. patroli 3 ­osobowych w sześciu kategoriach wiekowych. Udział w Biegu wezmą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Powiat Poznański pragnie wesprzeć działania służące popularyzacji terenowych zabaw i gier, których uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swojej sprawności fizycznej, zgodnie z zasadami fair-play.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 11:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 12:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6583
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-29 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24