BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1016/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 maja 2005r.
 


w sprawie: powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz §3 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 199, poz. 2046) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Powołuje się Panią Marię Juszczak oraz Pana Waldemara Szymańskiego na Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego absolwentów szkół dla młodzieży i dorosłych.
 

§ 2. Powołuje się Panią Marię Juszczak oraz Panią Annę Jabłońską na Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych z nauki zawodu absolwentów szkół zawodowych na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej.
 

§ 3. Członków Komisji Egzaminacyjnych powołują Przewodniczący Komisji.
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak
 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. W związku z tym powołanie p. W. Szymańskiego oraz p. M. Juszczak i p. A. Jabłońską uznaję za zasadne.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-15 13:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 12:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6475
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-29 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05