BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1014/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 maja 2005r.


w sprawie: pokrycia kosztów przygotowania i wygłoszenia wykładu dotyczącego dawnej żeglugi spacerowej i turystycznej na Warcie, w granicach Powiatu Poznańskiego oraz opracowanie koncepcji imprezy nadwarciańskiej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwalił, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 800 zł brutto (słownie osiemset złotych) na pokrycie kosztów przygotowania i wygłoszenia wykładu dotyczącego dawnej żeglugi spacerowej i turystycznej na Warcie w granicach Powiatu Poznańskiego oraz opracowanie koncepcji imprezy nadwarciańskiej

2. Wykład zostanie wygłoszony podczas 34 edycji programu "Mieszkańcy-Mieszkańcom".
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075-administracji publicznej.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak
 

Uzasadnienie:

Pan Ryszard Chojnacki przygotuje koncepcję imprezy nadwarciańskiej z okazji 34 edycji Programu "Mieszkańcy-Mieszkańcom" oraz wygłosi wykład dotyczący dawnej żeglugi spacerowej i turystycznej po Warcie pn. "Parostatkiem  po Warcie w Powiecie Poznańskim". 34 edycja Programu "Mieszkańcy-Mieszkańcom" otwiera cykl działań integrujących środowisko lokalne nadwarcińskich gmin Powiatu Poznańskiego. Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-17 10:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 12:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6482
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-29 12:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20