BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1020/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 maja 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników II przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
 
Uchwała Nr 1022/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 maja 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji uroczystego koncertu z okazji ukończenia dwuletniego "Mistrzowskiego Studium Podyplomowego" przez stypendystkę Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1024/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 maja 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia Projektu pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

Uchwała Nr 1026/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 maja 2005r.

 

 

w sprawie:
pokrycia części kosztów przejazdu Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" na XIX edycję Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie.

Banery