BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1024/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia Projektu pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".
 

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się Projekt pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społęczna osób niepełnosprawnych", schemat a) "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, którego projektodawcą jest Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, a w którym Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uczestniczy jako partner, bez udziału wkładu finansowego.
 

§ 2. Realizację Projektu w części zadań dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu..
 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Adresatami Projektu są osoby spełniające priorytetowe kryteria beneficjenta: osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany, bądź znaczny stopień niepełnosprawności oraz kryterium długotrwałego bezrobocia. Dobór uzupełniający będą stanowiły osoby spełniające oprócz kluczowego kryterium, kryterium po raz pierwszy wchodzenia na rynek pracy oraz posiadania największych trudności z wejściem na rynek. Celem realizacji Projektu pt. "Kroki ku pracy-program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" jest przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, prowadzącego do aktywizacji społecznej i zawodowej. Beneficjenci w projekcie objęci zostaną pomocą od momentu rekrutacji do projektu do momentu adaptacji w miejscu pracy. Pomoc ta oferuje wsparcie systemowe począwszy od oceny predyspozycji zawodowych, poprzez indywidualny program rehabilitacji, uwzględniający wsparcie psychologiczne oraz informacje o możliwościach doskonalenia umiejętności służących rehabilitacji społeczno-zawodowej, a także zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia dzięki efektom wspólpracy organizatora zawodowego z potencjalnymi pracodawcami, kończąc na wsparciu przez pierwszy okres zatrudnienia. Realizacja Projektu pozwoli na wsparcie dotychczas stosowanych instrumentów rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę partnera w w/w Projekcie nie będzie wnosił wkładu finansowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-01 10:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7313
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26