BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1020/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 maja 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników II przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. l, art. 25 b, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. l, art. 40 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1.1l. Zatwierdza się wyniki II przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.
 

2. Umowa najmu zostanie zawarta na lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 39,58 położony na III piętrze (pomieszczenie nr 338,339) z Przedsiębiorcą NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia Lekarska sp. z o.o. z siedzibą 60-823 Poznań ul. J. Słowackiego 8.
 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2 Uchwały zaoferował stawkę czynszu 26,01 zł + podatek VAT za 1m2.
 

4. Umowy najmu z przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2 Uchwały zostanie zawarta na czas nieoznaczony.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Powiat Poznański zaoferował do oddania w najem w przetargu pisemnym ograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych prowadzonym w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianą) 4 lokale użytkowe o różnych powierzchniach i położonych na różnych kondygnacjach w w/w budynku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 947/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 4 kwietnia 2005 roku minimalna stawka czynszu za najem lokalu użytkowego ustalona została na poziomie 26 zł za 1 m2 + 22 % V A T.

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego złożono 1 ofertę.

Oferta została złożona na lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 39,58 położony na III piętrze (pomieszczenie nr 338,339). Ofertę złożyła: NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia lekarska sp. z o.o. z siedzibą 60-823 Poznań ul. J. Słowackiego 8. W/w podmiot zaoferował stawkę czynszu 26,01 zł + podatek VAT za 1 m2.

Zgodnie z powyższym na lokale użytkowe oznaczone:

1) nr 1 o powierzchni użytkowej 25,90 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 60),2) nr 2 o powierzchni użytkowej 10,71 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 206),

3) nr 3 o powierzchni użytkowej 24,61 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 237),

nie zostały złożone oferty.

Komisja Przetargowa, po sprawdzeniu w/w oferty stwierdziła, że spełnia ona wymogi formalne określone w ogłoszeniu o przetargu.

Podstawą zatwierdzenia przedmiotowego przetargu jest protokół z postępowania przetargowego stanowiący załącznik do niniejszego wniosku.

Umowa najmu zostanie zawarta z NZOZ Endokrynologia Specjalistyczna Przychodnia lekarska sp. z o.o. z siedzibą 60-823 Poznań ul. J. Słowackiego 8
 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 10:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7312
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26