BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1031/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie: zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla gminy Pobiedziska.
 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, ze zmianami), uchwala się co następuje:
 

§ 1. Opiniuje się projekt Planu gospodarki odpadami dla gminy Pobiedziska. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Gmina Pobiedziska złożyła w tut. Starostwie projekt Planu gospodarki odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, organ wykonawczy powiatu opiniuje projekty gminnych planów gospodarki odpadami.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-06-07 10:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:26

« wstecz

Banery