BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1034/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie: promocji Powiatu Poznańskiego podczas imprezy "Dni Puszczykowa".
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) na pokrycie części kosztów organizacji imprezy integracyjnej pn. "Dni Puszczykowa".
 

2. Impreza organizowana jest w dniach 11-12 czerwca 2005 roku w Puszczykowie. 
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75095-administracji publicznej.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W dniach 11-12 czerwca 2005 roku w Puszczykowie odbędzie się impreza plenerowa pn. "Dni Puszczykowa". Impreza ta skupia corocznie mieszkańców miasta Puszczykowa oraz okolicznych gmin Powiatu Poznańskiego: Lubonia, Mosiny, Kórnika i Komornik na wspólnej zabawie. W tym roku, z uwagi na przypadającą 30-tą rocznicę istnienia szpitala w Puszczykowie, nad którym powiat sprawuje pieczę, włączenie się w imprezę znajduje szczególne uzasadnienie. Promocja powiatu podczas tak ważnego wydarzenia kreuje jego pozytywny wizerunek wśród lokalnej społeczności.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam ze celowe.
 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-04 10:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6380
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40