BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1033/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 30 maja 2005r.
 

w sprawie: podniesienia kapitału zakłądowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".
 

Na podstawie: §2 i §4 uchwały nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. z kwoty 5.635.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 7.135.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) to jest o 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 1500 (słownie: tysiąc pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika, wkładem pieniężnym.

2. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.135.000 złotych (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) i składa się z 7.135 (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000  zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2. Księga udziałów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. prowadzona jest przez Kancelarię Prawną mecenasa Jacka Masioty.
 

§ 3. Środki finansowe, o któych mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział 851, rozdział 85195).
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna oraz na podstawie uchwały Nr XXV/228/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu poznańskiego na rok 2005 podniósł kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.500.000 poprzez utworzenie 1500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Kapitał zakładowy po zmianie wynosi 7.135.000 zł. Umowa spółki pozwala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki do 100.000.000 zł bez konieczności zmiany umowy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-07 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5838
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23