BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1029/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie: powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egazminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Zespole Szkół w Rokietnicy.


Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póxniejszymi zmianami) oraz §3 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Kaczmarka na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawdowego absolwentów 5-letniego Technikum i 4-letniego Liceum Zawodowego. 
 

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnych powołuje Przewodniczący Komisji.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.


W związku z tym powołanie p. Wojciecha Kaczmarka uznaję za zasadne.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-07 13:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6385
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40