BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1028/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2005r.


w sprawie: dofinansowania IV Pikniku Rodzinnego organizowanego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Postanawia się przyznać kwotę 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach na dofinansowanie IV Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2005 r. 

2. Kwota określona w ust. 1 pochodziła będzie z zaplanowanych na oświatę wydatków budżetowych, dział 801-80195§4300 i przeznaczona zostanie na zakup nagród dla dzieci. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Organizowana w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach impreza rodzinna ma charakter integracyjny. Jest to już IV Piknik organizowany od kilku lat przez Ośrodek w Owińskach. Udział w nim biorą wychowankowie Ośrodka, ich rodziny, a także mieszkańcy z terenu gminy i zaproszeni goście. W programie przewiduje się szereg zabaw i konkursów, prezentacji, występów oraz loterię fantową. Wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kwocie 1 500 zł pozwoli na zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców poszczególnych konkursów.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-07 14:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:08

« wstecz

Banery