BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1039/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2005r.


w sprawie: pokrycia kosztów transportu zespołów muzycznych z terenu Powiatu Poznańskiego biorących udział w imprezie pn. I Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej w Puszczykowie.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 4 art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) na pokrycie kosztów transportu zespołów muzycznych z terenu Powiatu Poznańskiego biorących udział w I Powiatowym Przeglądzie Piosenki Szantowej w Puszczykowie.

2. Przegląd odbędzie się w dniu 6 czerwca 2005 w Ogrodzie Tolerancji na terenie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

W dniu 6 czerwca 2005 Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie organizuje imprezę kulturalną pn. I Powiatowy Przegląd Piosenki Szantowej.

Swój udział w imprezie zapowiedziały zespoły muzyczne działające przy Domach Kultury w Pobiedziskach, Stęszewie, Swarzędzu, Kleszczewie, Murowanej Goślinie. Uczestnicy imprezy, która ma szansę stać się cyklicznym wydarzeniem kulturalnym o wymiarze powiatowym, zwrócili się z prośbą o pokrycie kosztów transportu. Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uważam za wskazane i niezbędne.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-04 10:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6743
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 09:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15