BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

 UCHWAŁA Nr 1043/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO 

z dnia 13 czerwca 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania w części I przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) wspomaganego narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu  Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy lDom Data sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 73/75 w części I przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2000) wspomaganego narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach, która w części I zaoferowała realizację zadania za cenę 107.360,00 zł brutto. 
 

§ 2. Wykonanie zadania powierza się Staroście Poznańskiemu Panu Janowi Grabkowskiemu.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:

W postępowaniu  w części I prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) wspomaganego narzędziami informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach złożono 2 oferty:
 

Nr oferty

Nazwa

Cena brutto

1 część I

DomData sp. z o.o.

107.360,00 zł

4 część I

DGA S.A.

165.676,00 zł

Na podstawie kryterium wyboru ofert wybrano ofertę Nr 1 część I.

 

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-05 13:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 09:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7318
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 09:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-27 15:08